Szkolenie „Ekonomia na co dzień”

          W dniu 16 lutego, tj. sobota, odbyła się w naszej szkole konferencja – szkolenie pt. „Ekonomia na co dzień”. Program szkolenia  skierowany był  zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Szkolenie prowadziła Pani Dorota Frąckowiak z Poznania. Do siedziby naszej szkoły dotarli nauczyciele z wielu szkół naszego powiatu, którzy dowiedzieli się jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze i zaznajamiać uczniów z wyborem przyszłej ścieżki zawodowej.

Szkolenie obfitowało w ciekawe informacje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń na temat ekonomii na co dzień wśród uczniów.

Myślę że dziś zapoczątkowaliśmy nową tradycję w naszej placówce i spotkania nauczycieli z całego powiatu na tego typu szkoleniach będą kontynuowane co roku !

Do zobaczenia zatem w 2020 ! 

 

Opracowała : J. Filipiak