XVIII Gminny Konkurs Matematyczny

     W dniu 05.04.2019r. odbył się XVIII Gminny Konkurs Matematyczny pod patronatem Burmistrza. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas VI. Uczniowie zmagali się z 30 zadaniami o różnym stopniu trudności. Najlepsze wyniki uzyskali:  I miejsce – Wojciech Jabłoński ( SP Odolanów), II miejsce – Bartłomiej Jędrzejak (SP Odolanów),  III miejsce – Dominika Harych ( SP Huta ). Organizatorami konkursu były: Krystyna Prokop, Elżbieta Król i Justyna Urbaniak . Do Konkursu uczniów przygotowały: Elżbieta Król, Krystyna Prokop, Dorota Kryś, Katarzyna Rakocińska, Anna Sroczyńska, Danuta Jurek, Renata Stasik, Alina Kwaśniak-Kwaśniewska.  Fundatorem nagród był Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.