XX Rejonowy Konkurs Ortograficzny

       Jak co roku polonistki: p. Beata Noskowicz ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz p. Elżbieta Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Raczycach przygotowały i przeprowadziły już XX Rejonowy Konkurs Ortograficzny.Wydarzeniu patronował Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, pan Marian Janicki, oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie, pan Rafał Paterek. 12 grudnia br. w Domu Kultury w Odolanowie zebrało się 36 laureatów szkolnego etapu konkursu ze szkół w Cieszynie, Sośniach, Pawłowie, Granowcu, Garkach, Świecy, Hucie, Nabyszycach, Wierzbnie, Tarchałach Wielkich, Raczycach  i w Odolanowie, by napisać dyktando pt.”Marzenia a rzeczywistość” autorstwa p. Ewy Zawidzkiej, nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego  w Odolanowie. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie: 1.Oliwia Miszczyk ze Szkoły Podstawowej w Sośniach ,Wiktoria Zawidzka ze Szkoły Podstawowej w Hucie 2.Adrian Drapiewski ze Szkoły Podstawowej w Sośniach 3.Aleksandra Dudek ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie , Gabriela Klauza ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie ,Natalia Michalewska ze Szkoły Podstawowej w Cieszynie. Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Pilarskaze Szkoły Podstawowej w Odolanowie, Maja Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Granowcu, Wojciech Jabłoński ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie, Dagmara Duczmal ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie, Mateusz Sobisiak ze Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich.