SETNA ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w Szkole Podstawowej w Odolanowie

Święty Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako Karol Józef Wojtyła.  Przeżył trudne dzieciństwo i młodość naznaczone śmiercią ukochanych osób oraz trudny czas drugiej wojny światowej. Wytrwałość, ciężka praca, niezachwiana wiara doprowadziły kardynała Wojtyłę, aż na stolicę piotrową.

Wspaniały Polak i patriota 4 września 2001r. został patronem odolanowskiego gimnazjum. Ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp. Stanisław Napierała podczas mszy św. zaczynającej uroczystości nadania imienia zacytował słowa Jana Pawła II: ,, Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” Słowa te stały się hasłem przewodnim działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

15 stycznia 2002r. podjęto uchwałę o nadaniu sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie. Sztandar został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w kwietniu 2002r. podczas gimnazjalnej pielgrzymki do Włoch. Jan Paweł II i jego nauczanie na zawsze zagościło w murach szkoły.

Dzień 4 listopada ( imieniny Karola Boromeusza) zostały ustanowione dniem patrona szkoły.  Z inicjatywy ks. Ł. Żurawskiego powstała Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II i pierwsze spotkania w naszej szkole.

Wiele lat był organizowany diecezjalny konkurs poezji Karola Wojtyły. W dniu patrona uczniowie z nauczycielami organizowali konkursy papieskie, przedstawienia teatralne przybliżające życie i nauczanie wielkiego patrona.

W sobotę 2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 odszedł do Domu Ojca nasz ukochany patron Jan Paweł II. W szkole od poniedziałku z inicjatywy katechetów organizowano Apele Jasnogórskie, które o godz. 21.00 gromadziły bardzo dużą liczbę wiernych.

 6 kwietnia została odprawiona  o godz.11.30 w Kościele św. Marcina msza św. żałobna w intencji zmarłego papieża.

W 2008 r dzień patrona został przeniesiony na 2 kwietnia w celu uczczenia kolejnych rocznic śmierci Papieża. Przez cały czas po śmierci Ojca św. zostały utrzymane apele papieskie odbywające się 16. dnia każdego miesiąca.

W każdym roku w październiku odbywała się pielgrzymka uczniów na Zjazd Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie oraz Zjazdy Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej. W szkole organizowano uroczystości dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów  z okazji beatyfikacji Jana Pawła II 1 maja 2011 i kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2014r.             

W tym czasie przeniesiono Dzień Patrona Szkoły na 22 października- wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

W 2015 r. do szkoły zostały przywiezione relikwie św. Jana Pawła II pielgrzymujące po szkołach im. Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej. Przyjęcie relikwii rozpoczęło się uroczystą mszą św. w Kościele. pw.  św. Marcina, a następnie przewiezione do szkoły, by nawiedzić każdą klasę. Uroczyste pożegnanie relikwii św. Jana Pawła II zakończyło się uroczystym apelem.

W każdym roku szkolnym odbywają się cykliczne uroczystości związane  z osobą św. Jana Pawła II: akademie, apele, przedstawienia, audycje przez radiowęzeł (wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, imieniny papieża, rocznica śmierci, urodziny ).                       

W listopadzie 2019r. Szkoła Podstawowa przyjęła imię Jana Pawła II i gen. Kazimierza Glabisza.   22 października 2019r. odbyło się przedstawienie ,, Jan Paweł II- Polak, który został papieżem”.
          Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystości nadania szkole sztandaru  odbędą się jesienią.

 Katarzyna Langwińska