Narodowe Czytanie 2021

     4 września 2021 roku odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat „Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Centralna uroczystość z udziałem pary prezydenckiej odbyła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. ks. Antoniego Ludwiczaka również kolejny raz wzięła udział w tej akcji promującej czytelnictwo. Uroczystość odbyła się o godzinie 12 .00 w kościele poewangelickim. Zebranych gości przywitała dyrektor biblioteki Małgorzata Jędrzejak, która była również z narratorem. W głównych rolach wystąpili nauczyciele i zaprzyjaźnieni z biblioteką czytelnicy z naszej gminy. Między innymi pani Maria Dymacz, pan Zbigniew Drwal, pani Jadwiga Koprowska i pan Marcin Szorski. W wydarzeniu uczestniczyli siódmo i ósmoklasiści z naszej szkoły razem z bibliotekarkami Justyną Urbaniak i Hanną Lebicą. Jest to popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Mimo upływu kolejnych dziesięcioleci sztuka nie traci na swojej aktualności. To ponadczasowy i uniwersalny obraz ludzkich przywar i ułomności charakteru. Dulska jako uosobienie cech powszechnie uznawanych za godne potępienia pozostaje od ponad stu lat żywym obrazem postaw społecznych aktualnych w każdym czasie i miejscu. Od premiery w 1906 roku do czasów współczesnych sztuka nieprzerwanie gości na polskich scenach. Wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Przez ponad sto lat w Polsce zrealizowano łącznie około 210 inscenizacji. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym obraz z 1930 roku, uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy. Zapolska, która nie tylko zajmowała się literaturą, ale także publicystyką i krytyką teatralną, sama miała bogatą praktykę sceniczną, a nawet kształciła przyszłych aktorów. Sukcesem potrafiła więc wykorzystać doświadczenia zawodowe i osobiste na barwne, emocjonalne sylwetki bohaterów scenicznych, dając pole do aktorskiego popisu, a postać Dulskiej szybko stała się jedną z najważniejszych ról kobiecych w polskiej dramaturgii. Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie scenicznej.