Sprzątanie świata – 1c

     23 września odbyło się Sprzątanie Świata z udziałem klasy 1c. Uczniowie razem z wychowawczynią sprzątali tereny mieszczące się przy szkole.