Wiem, rozumiem, akceptuję – projekt o autyzmie w klasie 3b

Już 31 marca w naszej szkole, a konkretnie w klasie 3b uczniowie wezmą udział w edukacyjno- społecznym projekcie ogólnopolskim pt. Między nami niebieskimi motylami. Organizatorami są pani Magdalena Pinkowska oraz pani Krystyna Banaś.
Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu jest ważnym procesem w kształtowaniu pokoleń młodych, tolerancyjnych osób.
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebują społecznej akceptacji. Jest to potrzebne nie tylko samym osobom z autyzmem, ale również ich rodzinom. Im więcej będziemy wiedzieć o autyzmie, tym łatwiej będzie osobom ze spektrum autyzmu
funkcjonować w społeczeństwie. Nasza akceptacja zwykle uzależniona jest od zrozumienia i świadomości, że to dziwnie krzyczące dziecko nie jest niegrzeczne i źle wychowane, ale ma
autyzm. Gdy widzimy osobę na wózku inwalidzkim, niewidomą, o kulach ogarnia nas współczucie i zrozumienie sytuacji. Natomiast na widok tzw. niegrzecznego dziecka,
którym może okazać się maluch z ADHD, ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera trudniej o wyrozumiałość czy chociażby brak wewnętrznej irytacji. Okazuje się, że wiedza to nie
wszystko. Potrzebna jest autentyczna tolerancja wśród otaczającej społeczności. Współcześnie wzrasta świadomość funkcjonowania
w społeczeństwie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Sprzyja temu upowszechnianie treści odnośnie niepełnosprawności w mediach, wzrost projektów edukacyjnych, działania integracyjne w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Za sprawą tych działań
świadomość między sprawnością, a niepełnosprawnością staje się coraz bardziej przyswajalna.
Człowiek nie rodzi się z umiejętnością rozumienia i działania w duchu wolności i tolerancji. Tej postawy uczy się przez całe życie.
Dzieci winne być wychowywane w kierunku dostrzegania, rozumienia i okazywania postawy tolerancji wobec odmienności, o ile mieści się w granicach norm społecznych i nie zmierza w kierunku burzenia zasad demokratycznego społeczeństwa.

Celem projektu jest:
– Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu.
– Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.
– Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
– Aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób.
– Integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju.

Projekt trwa do 8 kwietnia. Już dziś w sali wykonana została gazetka o tematyce autyzmu. Wykonali już również prace plastyczne – niebieskie motyle, które staną się ozdobą sali. Dnia 1 kwietnia uczniowie w niebieskich barwach będą uczestniczyli w warsztatach, podczas których będą poszerzać wiadomości na temat autyzmu.