MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Młodzież  klas ósmych i dzieci z klas trzecich wystawili 29 marca 2023 r. w sali gimnastycznej Misterium Męki Pańskiej pt.,, Kochać to znaczy powstawać”, przybliżające widzom wydarzenia Triduum Paschalnego i Niedzielę Zmartwychwstania. Przedstawienie wyreżyserowała p. Katarzyna Langwińska we współpracy z p. Beatą Balcerek i p. Anetą Stybaniewicz . Oprawę muzyczną przygotowała p. Aleksandra Walkow. W rolę Pana Jezusa wcielił się Filip Fischer, Piłata zagrał Krzysztof Namysł, najwyższych arcykapłanów zagrali Oliwier Michalak i Stanisław Burkietowicz  . Młodzi artyści recytowali teksty Pisma Świętego, głównie dotyczące ostatniej wieczerzy, sądu przed Piłatem, drogi krzyżowej i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Uczniowie klas trzecich zaznaczyli swoje przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Przedstawienie uświetniły pieśni pasyjne wykonane przez młode solistki i zespół instrumentalny. Ostatnia scena dotyczyła zmartwychwstania Pana Jezusa przybliżając widzów do świąt Wielkiej Nocy. Przedstawienie zostało odegrane trzy razy , do południa dla uczniów naszej szkoły a o godzinie 17.00 dla mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów.

 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ  Dziękujemy pani K. Langwińskiej oraz B. Balcerek za piękne przygotowanie uczniów do pokazania tej  przejmującej inscenizacji. Podziękowania kierujemy również w stronę pani                  A. Walkow za oprawę muzyczną oraz  przygotowanie szkolnego chóru, który ubogacił występ.
Wszystkimi uczniom zaangażowanym w MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ gratulujemy występu