Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie:

mgr Renata Fertun

 

Wicedyrektorzy:

mgr Katarzyna Ostrowska – Jańczak