Nauczyciele

NAZWISKO I IMIĘ

PRZEDMIOT

  mgr Fertun Renata

  dyrektor, chemia, biologia, przyroda

  mgr Beata Noskowicz

  wicedyrektor, język polski

  mgr Balcerek Beata

  religia, edukacja wczesnoszkolna

  mgr Brodala Małgorzata

  historia, informatyka

  mgr Burkietowicz  Magdalena

  język angielski

  mgr Bzodek Ilona

  język polski, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

  mgr Doktór Izabela

  edukacja wczesnoszkolna

  mgr Dymalska Zofia

  język angielski

  mgr Dymała Donata

  geografia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie 

  mgr Filipiak Justyna

  język angielski, doradztwo zawodowe

  mgr Folwaczny Robert

  informatyka, język niemiecki

  mgr Gaczyńska Patrycja

  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia socjoterapeutyczne

  mgr Galler-Boślak Sylwia

  wychowanie fizyczne, plastyka

  mgr Gąbka Izabela

  język polski, zajęcia rewalidacyjne

  mgr Jasik Franciszek

  geografia, wychowanie fizyczne

  mgr Jurek Sylwia

  wychowanie fizyczne

  mgr Kaczmarek Teresa

  religia

  mgr Karwacka-Wyrwas Milena

  edukacja wczesnoszkolna, plastyka

  mgr Kolińska Marta

  historia, biologia

  mgr Krawczyk Sylwia

  nauczyciel  współorganizujący  proces edukacyjny

  mgr Kubiak Wojciech

  historia, wychowanie fizyczne

  mgr Kuś Anna

  biblioteka szkolna

  mgr Langwińska Katarzyna

  religia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  mgr Lebica Hanna

  biblioteka szkolna

  mgr Lis Jolanta

  matematyka, fizyka

  mgr Lepka Mariola

  edukacja wczesnoszkolna

  mgr Lepka Przemysław

  wychowanie fizyczne

  mgr Łebska Dobrosława

  edukacja wczesnoszkolna

  mgr Matuszczak Maciej

  wychowanie fizyczne

  mgr Niszkiewicz Agnieszka

  język polski, zajęcia rewalidacyjne

  mgr Nowak Arleta

  edukacja wczesnoszkolna

  mgr Ostrowska-Jańczak Katarzyna

  język polski, zajęcia rewalidacyjne

  mgr Pinkowska Magdalena

  nauczyciel  współorganizujący  proces edukacyjny

  mgr Poprawa Joanna

  pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne, logopedia  

  mgr Prokop Krystyna

  matematyka

  mgr Ratajek Maria

  edukacja wczesnoszkolna

  mgr Rybacka Iwona

  chemia, fizyka

  mgr Sacher Agnieszka

  geografia, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

  mgr Sobierajska Joanna

  pedagog

  mgr Stybaniewicz Aneta

  plastyka, technika, logopedia

  mgr Urbaniak Justyna

  matematyka, biblioteka szkolna

  mgr Walkow Aleksandra

  muzyka

  mgr Woźniak Krystian

  psycholog szkolny

  mgr Zawada Aneta

  język angielski, język niemiecki

  mgr Zembald Lucyna

  zajęcia świetlicowe

  mgr Zimniak Monika

  pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne