XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

„Mała ojczyzna jest jak rzeka, u której brzegów wznosi się dom, nasz dom  …. „

 Jan Sabiniarz

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Odolanowie tradycyjnie uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Na szczeblu powiatowym szkołę reprezentowali:

Wiktoria Zawidzka klasa VIa, Jakub Kaczocha i Jakub Poprawa klasa Vb oraz Gabriela Kołeczko klasa IVc.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu.

   Udział w konkursie daje młodym  ludziom niezwykłą szansę i motywację do poszerzenia swej wiedzy o regionie, w którym mieszka. Wiedzy obejmującej nie tylko zagadnienia z zakresu historii czy geografii, ale w równym stopniu dotyczącej kultury, obyczajów, języka, ludzi związanych z wielkopolską ziemią. Konkurs jest też bez wątpienia sposobem na  zaszczepianie wśród uczniów miłości i szacunku do Małej Ojczyzny, bez odwoływania się przy tym do wzniosłych haseł.