Dzień Dawcy Szpiku Kostnego

MAGICZNY CZAS, WSPANIALI LUDZIE…

W cudownej atmosferze, wśród fantastycznych ludzi o ogromnym sercu i niezwykłej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka upłynął nam, w sobotę 21 września, na Zagrodzie koło Bramy 600-lecia, 5. już Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa. Organizatorami  były: Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Szkoła Podstawowa w Świecy, Szkoła Podstawowa w Nabyszycach, Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie, Klub Honorowych Dawców Krwi w Odolanowie. Zarejestrowało się 47 osób, z czego 43 oddały krew. Zebraliśmy  blisko 20 litrów drogocennego płynu, który jest szansą na drugie życie. W imieniu tych, do których on trafi oraz organizatorów dziękujemy przede wszystkim tym bohaterom, którzy oddali krew, ale także tym, bez których ta impreza by się nie odbyła: właścicielom Restauracji „Nadbaryczna – Urszuli i Romanowi Prokopom, Palarni Kawy „Woseba”, Urzędowi Gminy i Miasta Odolanów, Barbarze, Ewie i Romanowi Marcinkowskim, p. Franciszkowi Jasikowi- „Stowarzyszeniu „ Razem Raźniej”, dyrekcji Przedszkola im. Kubusia Puchatka P. m. Sawickiej i p. Ewie Gaworskiej, Dariuszowi Kmiecikowi i wszystkim  odolanowskim strażakom, Adamowi, Dominikowi  Ćwietniak, p. Ryszardowi Brzezicha- GS Odolanów, Natalii  i  Przemysławowi Jurek, Radzie Rodziców Szkół Podstawowych z Nabyszyc, Świecy i Odolanowa, p. Łukaszowi i Kamilowi Brzęckiemu, p. Piotrowi Leja- LOGO-DRUK,  Barbarze Śliwińskiej, p. Halinie Kaik, pielęgniarkom: p. Grażynie Maluszek i p. Alinie Bothur i tym, którzy pragnęli pozostać anonimowi. Słowa wdzięczności kierujemy do tych, którzy umilali nam ten czas swoimi występami: grupom tanecznym z Przedszkoli w Nabyszycach i Odolanowa, grupie tanecznej z klasy VI c ze Szkoły Podstawowej w Odolanowie, wszystkim, którzy śpiewali i grali na naszej scenie, wolontariuszom – dzieciom ze Szkoły Podstawowej ze Świecy, Nabyszyc, Odolanowa, chłopakom z klasy I d Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie, rodzicom,  wszystkim nauczycielom, którzy czynnie włączyli się  w naszą akcję oraz tym, którzy po prostu przyjęli nasze zaproszenie i z nami byli, jeśli nie fizycznie, to duchowo nas wspierali. Dzięki Radiu Odolanów, p. Janowi Grzonie , Grażynie Stasik, Adrianowi Kapczyńskiemu, Patrykowi i Piotrowi Rudnickim mogliśmy naszą akcję nagłośnić w radiu, na stronie internetowej i na Facebooku. To dzięki pracy  tych cudownych młodych ludzi powstały: projekt plakatu, zaproszeń, spot reklamujący naszą akcję.Tak mało trzeba nam i dużo tak, by uratować ludzkie życie, ta akcja udowodniła, że wśród nas jest wielu takich, którym się to udało. Do zobaczenia za rok, tradycyjnie w 3. sobotę września.

Relację można obejrzeć na stronie www.itv24odolanow.pl