„Szkoła pamięta”

      Uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję „Szkoła pamięta”. Głównym celem tej inicjatywy jest uwrażliwianie dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Uczniowie klasy  wspólnie z wychowawcami zapalili znicze przy Pomniku Powstańców Wielkopolski. Na frontowej stronie pomnika zamieszczono krzyż powstańczy oraz tablicę z wykazem 71 poległych mieszkańców Ziemi Odolanowskiej w latach 1918-1921. Po bokach zawisły tablice poświęcone poległym na frontach II wojny światowej oraz zamordowanym w obozach koncentracyjnych. Dzieci zapaliły również znicze przed tablicą poświęconą ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM.