Spotkanie z Górnikiem

Barbórka to dobra okazja do tego, by najmłodszym pokazać, że ci którzy wydobywają ropę i gaz to też górnicy. Mogły się o tym przekonać dzieci z klas I, z którymi spotkał  się w ramach akcji „Górnik w szkole 2019” pracownik PGNiG. Górnik na spotkanie przybył w galowym umundurowaniu. Dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się odznaczeniom, które otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, a także czapce górnika. Gość wytłumaczył dzieciom, jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Górnik przedstawiał w prosty sposób, jak powstaje ropa i gaz, jak ją wydobywamy i do czego może służyć. Dzieci na pamiątkę otrzymały papierową wersję górniczej czapki z łamigłówkami, drobne prezenty w nagrodę za uważne słuchanie i cukierki na osłodę. Spotkanie to przybliżyło dzieciom postać górnika i trud jego ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Na zakończenie dzieci bardzo serdecznie podziękowały górnikowi za przybycie i zrobiły sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

                                                                                                                                              Iwona Niepewny