Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo!

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie stopnia oferowanej przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniając rozpoznane potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów/ Państwa dzieci. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do ewaluacji wewnętrznej szkoły.

https://forms.gle/6VvzkTRjGMtjstR29