Świętowanie Dnia Niepodległości

    Uczniowie Szkoły Podstawowej 15.11.2021r. udali się do domu seniora. Celem wizyty było zaprezentowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności.              11 – ty listopada to wielka data – symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Wydarzenie zakończyło się przemówieniem przewodniczącej rady seniorów pani Barbary Kuszy, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci, polskiej historii.

Młodzież w dowód sympatii otrzymała słodkie upominki.

Występ był bardzo dużym przeżyciem dla młodych artystów.