Obchody 103 rocznicy Powstania Wielkopolskiego

       27 grudnia 2021 r. obchodziliśmy 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstanie to zakończone sukcesem przyczyniło się do przyłączenia Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.   Odolanów został opanowany przez powstańców  31 grudnia 1918 roku bez oporu Niemców.  Nikodem Schroeder przewodniczący Powiatowej Rady Ludowej,  został mianowany starostą polskim w Odolanowie. Na terenie ziemi odolanowskiej przystąpiono do zorganizowania  regularnej kompanii wojska wielkopolskiego. Siłę powstańczą stanowiła w naszym regionie kompania odolanowska w liczbie 160 ludzi pod dowództwem Wincentego Poprawy. Okres Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 16.02.1919 r. stał się tematem prac -prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół  w Odolanowie. Delegacja reprezentująca uczniów, dyrekcję i Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Odolanowie oddała hołd bohaterom powstania składając kwiaty i zapalając znicze w miejscach upamiętniających powstanie na ziemi odolanowskiej.