MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

      Młodzież  klas 8b i 8c wystawiła 12 marca 2022 r. w sali gimnastycznej Misterium Męki Pańskiej, przybliżające widzom wydarzenia Triduum Paschalnego i Niedzielę Zmartwychwstania. Przedstawienie wyreżyserowała p. Katarzyna Langwińska. Oprawę muzyczną przygotowała p. Aleksandra Walkow. Większość ról odegrali uczniowie  uczęszczający na kółko teatralne w szkole i w Odolanowskim Domu Kultury. W rolę Pana Jezusa wcielił się Igor Chudy, Piłata zagrał Karol Pawlak, najwyższych arcykapłanów zagrali Dawid Pietrzak, Bartosz Zapart, Adam Piotrowiak i Kacper Królik. Młodzi artyści recytowali teksty Pisma Świętego, głównie dotyczące ostatniej wieczerzy, sądu przed Piłatem, drogi krzyżowej i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Przedstawienie uświetniły pieśni pasyjne wykonane przez młode solistki i zespół instrumentalny. Ostatnia scena dotyczyła zmartwychwstania Pana Jezusa przybliżając widzów do świąt Wielkiej Nocy.