Pamięć jest naszą miłością

     Uczniowie kl. IIIc uczestniczyli w prelekcji przygotowanej przez p. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Odolanowie – Małgorzatę Jędrzejak, p. Magdalenę Sachowską, p. Barbarę Kaczmarek, dotyczącej 79. rocznicy obchodów powstania w getcie warszawskim w ramach akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkil 2022”. Wybuchło ono 19.04.1943r. i było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie.

       Każde dziecko otrzymało papierowego żonkila – symbol zbiorowej pamięci. Taki gest został zapoczątkowany przez ostatniego przywódcę Żydowskiej Organizacji Bojowej Marka Edelmana, który przeżył likwidację getta i przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943r. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom,         a wraz z nim ludzie z żółtymi kwiatami.

                                                                                                                                                                 Ilona Bzodek