Akcja Żonkile 2022

     26 kwietnia uczniowie klas 5 A, 5 B i 5 C brali udział w Akcji Żonkile 2022. To już druga edycja tej ogólnopolskiej akcji w naszej szkole. Akcja Żonkile ma upamiętnić rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim . Akcja poszerza wiedzę o historii Polski oraz ma  wymiar wychowawczy. Podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności i potrzebę dialogu ponad podziałami. 
    W tym roku uczniowie pracowali z różnymi materiałami edukacyjnymi m. in. wysłuchali opowiadania „Prawdziwi przyjaciele”, które zostało napisane przez Marcina Szczygła specjalnie na potrzeby akcji. Na zakończenie uczniowie przygotowali słoiki pomocy, w których zamieścili swoje deklaracje w czym mogą pomóc swoim kolegom i koleżankom.
Szkolną Akcję Żonkile przeprowadziła Marta Kolińska