XXVII Miejsko-Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im.gen.Kazimierza Glabisza

14 czerwca na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Odolanowie  odbył się coroczny turniej piłki nożnej .Był to już XXVII Miejsko-Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im.gen.Kazimierz Glabisza. W turnieju wzięły udział reprezentacje Szkół Podstawowych w Raczycach, Tarchałach Wielkich, Nabyszycach, Wierzbnie, Uciechowie, Garkach i Odolanowie. Reprezentacje składały się z drużyn w kategoriach kl.I-III, kl.IV-VI i kl.VI-VIII. Łącznie uczestniczył w turnieju  136 zawodników. Podczas uroczystego otwarcia turnieju z udziałem zaproszonych gości uczennice klasy VIII D Olga Lis i Oliwia Pinas  odczytały przygotowany przez Panią Małgorzatę Brodalę (nauczyciel historii w SP Odolanów) biogram gen.Kazimierza Glabisza. Otwierając turniej Pan Marian Janicki burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawił historię turnieju na przestrzeni dotychczasowych 26 lat. Ponadto głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie Pan Rafał Paterek ,który życzył wszystkim rywalizacji w sportowej i bezpiecznej atmosferze. Po oficjalnym otwarciu turnieju zespoły przystąpiły do rywalizacji. Drużyny z klas I-III przeszły na salę gimnastyczna aby tam rozegrać swoje mecze. Natomiast na małym boisku trawiastym kl. IV-VI rozegrały mecze które sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego Panowie Przemysław Lepka i Maciej Matuszczak. Na płycie głównej -duże boisko trawiaste- klasy VII-VIII rozgrywały swoje mecze. Mecze te były sędziowane przez znanego nie tylko na terenie gminy Odolanów sędziego  piłkarskiego Pana Henryka Mizgalskiego.

Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiła dekoracja zwycięzców.

W kategorii kl.I-III ,

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Odolanowie

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  w Uciechowie

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

W kategorii  kl. IV-VI

I miejsce wywalczyła reprezentacja  Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Odolanowie

III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich

IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Uciechowie

W najstarszej kategorii wiekowej kl. VII-VIII  po bardzo emocjonujących pojedynkach

I miejsce wywalczyła reprezentacja  Szkoły Podstawowej w Odolanowie

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tarchałach Wielkich

III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Garkach

IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Nabyszycach

Zwycięskie drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymały pamiątkowy puchar i medale dla zawodników .

Uczestników  turnieju uwieczniono na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.

Organizatorami tegorocznego turnieju byli:

Zespół Szkół w Odolanowie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Odolanowie,

M-G Zrzeszenie LZS w Odolanowie i M-G Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie.