Święto Niepodległości

Corocznie 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Pamięć o wydarzeniach sprzed 104 lat uzmysławia nam, jak ważna jest dla każdego narodu wolność, niepodległość. Symboliczna data odzyskania niepodległości przez Polskę przypomina nam wydarzenia tamtych dni.

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Niemcy –jeden z trzech zaborców Polski -tego samego dnia  podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową.             Po  123 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Ważnym momentem- symbolem na drodze do niepodległości było przybycie 10 listopada 1918 r.  specjalnym pociągiem z Berlina do Warszawy Józefa Piłsudskiego. Przyszły naczelnik państwa polskiego został uwolniony z twierdzy magdeburskiej, gdzie był więziony przez władze niemieckie przez ponad rok.

Piłsudski został aresztowany wraz ze swoim adiutantem Kazimierzem Sosnkowskim. W nocy 21 lipca 1917 r. Piłsudski odmówił złożenia przysięgi na wierność. Odmowa spowodowała, że Piłsudski stał się  niewygodny dla cesarza Wilhelma II. Rozwiązana została I Brygada Legionów, która walczyła do tej pory u boku państw centralnych przeciwko Rosji.

 Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną książę Zdzisław Lubomirski. Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro-Węgry działała w Warszawie  od września 1917 r. Jej członkami byli książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup Aleksander Kakowski i hrabia Józef Ostrowski.

Piłsudski odbył rozmowy z członkami Rady Regencyjnej i postanowił zrezygnować  z planowanego wyjazdu do Lublina, w którym  od trzech dni działał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

Na decyzję Piłsudskiego miał wpływ fakt, że niemiecka okupacja w Warszawie była już w stanie rozkładu i pojawiła się perspektywa utworzenia Rządu Narodowego.

Powszechne poparcie społeczne skłoniło Piłsudskiego do  przejęcia władzy od regentów, utrzymując  w ten sposób jej ciągłość i legalny charakter. Działanie te doprowadziły do tego, że  Piłsudski stał się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Rząd lubelski rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację.

Po nieudanej próbie utworzenia rządu  przez Ignacego Daszyńskiego -premiera rozwiązanego rządu lubelskiego – dnia 18 listopada  powstał pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski. Utworzył go Jędrzej Moraczewski.

22 listopada 1918 r.  rząd Jędrzeja Moraczewskiego opracował, a Piłsudski zatwierdził „Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”. Na mocy tego dekretu Piłsudski obejmował, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej” i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego.

 W 1937 r. Sejm RP uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada.

W latach 1939-1944  obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane.

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 10.11.2022 r. w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przed budynkiem Zespołu Szkół w Odolanowie miała miejsce  uroczystość wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod  biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W uroczystości wzięli udział:               –Pan Józef Wajs -radny powiatu ostrowskiego, Pan Jan Prokop – wiceburmistrz  gminy i miasta Odolanów, Pan Marcin Stryjak- dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, Panie Beata i Natalia Jurek – przedstawicielki Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Odolanowie, Pani Renata Fertun – dyrektora Szkoły Podstawowej w Odolanowie, Pani Katarzyna Ostrowska- Jańczak – wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz  przewodniczący  klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Odolanowie.

            Po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego uczestnicy udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się  akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  

Występujący uczniowie Zespołu Szkół w Odolanowie przybliżyli najważniejsze wydarzenia z okresu walki o niepodległość. Pojawiła się postać jednego z patronów szkoły gen. Kazimierza Glabisza – gorącego patrioty, syna ziemi odolanowskiej. Na zakończenie akademii Panowie Jan Prokop -wiceburmistrz  gminy i miasta Odolanów i Józef Wajs – radny powiatu ostrowskiego złożyli podziękowanie Pani Renacie Fertun – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Odolanowie za zaproszenie i pamięć o patriotycznych wydarzeniach sprzed wieku.

Pan Józef Wajs – radny powiatu ostrowskiego przekazał na ręce Pani dyrektor opracowanie historyczne dotyczące Naszej Ojczyzny.

Dużym zaskoczeniem dla wszystkich obecnych na akademii było wystąpienie  Pani Alina Bilovol i dzieci ukraińskich  uczęszczających do szkoły w Odolanowie. Pani  Alina  Bilovol odczytała list od społeczności ukraińskiej mieszkającej w Odolanowie, w którym złożyła serdeczne życzenia z okazji obchodów dnia niepodległości oraz podziękowała mieszkańcom Odolanowa za serdeczne przyjęcie, pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy.

Wystąpienie Pani Aliny Bilovol podkreśliło,  jak ważna  jest wolność i niepodległość dla każdego narodu.