Gminny Turniej Gier i Zabaw kas I-III

       Dnia 21.02.2023r. odbył się Gminny Turniej Gier i Zabaw klas I-III. W turnieju brały udział uczniowie ze SP w Hucie, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Wierzbnie, SP w Świecy, SP w Raczycach, SP w Uciechowie , SP w Garkach i SP w Odolanowie. Dzieci rywalizowały w wyścigach rzędów, które były bardzo zróżnicowane pod kątem umiejętności i trudności. Konkurencje kształtowały poszczególne cechy motoryczne. Celem imprezy sportowej była zdrowa rywalizacja i integracja uczniów  z Gminy i Miasta Odolanów. Największą liczbę punktów uzyskała SP w Tarchałach Wielkich, która zajęła I miejsce, na II miejscu stanęła SP w Odolanowie  ,    a III miejsce zdobyła SP w Garkach. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Szkolny Związek Sportowy. Wspólna zabawa i zaangażowanie , towarzyszyły miłej atmosferze podczas spotkania.

 

                                                                                                                Sylwia Jurek