Pomoc Misjom w Kamerunie

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat finansowo wspierają  afrykańskie dzieci z wioski Wom-Yanda w Kamerunie. Proboszczem w tej miejscowości jest pochodzący z Tarchał Wielkich misjonarz- ks. Henryk Jędrzejak. Dzieci w Afryce muszą płacić za chodzenie do szkoły. Jeśli czesne za naukę nie wpłynie do Wielkanocy, dzieci muszą zrezygnować z nauki. Dzięki drobnym wpłatom pieniężnym udało nam się wykształcić w zakresie szkoły podstawowej  około 40 młodych ludzi. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy akcję pomocy w kwietniu. Uczniowie naszej szkoły okazali bardzo duże serce,  ogólnie we współpracy z wychowawcami klas zebraliśmy  kwotę 1605 zł. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 6 a, którzy zebrali największą sumę pieniędzy-301 zł, uczniowie klasy 7 c- 218 zł, uczniowie klasy 5 a -210 zł. Dziękujemy również serdecznie indywidualnym darczyńcom, którzy wpłacili większe kwoty w poszczególnych klasach. Pieniądze zostały przesłane na konto ks. H. Jędrzejaka, który odpowiednio je rozdysponuje według potrzeb. Mamy nadzieję, że dzięki hojności naszych uczniów uda się opłacić naukę w tym roku szkolnym trzynastu dzieciom.