Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie:

mgr inż. Rafał Paterek

 

Wicedyrektorzy:

mgr Katarzyna Ostrowska – Jańczak

mgr Renata Fertun