Informacje dla Rodziców

http://sp.odolanow.pl/wp-content/uploads/2024/02/Klauzula-informacyjna-RODO-4.pdf