Poszukiwanie oznak jesieni – 1c

   Klasa 1 c w ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy na zajęciach z edukacji przyrodniczej szukała pierwszych jesiennych oznak na terenie swojej szkoły. Dzieci poznały nazwy drzew i ich owoce, tworzyły kolorowe jesienne bukiety.

Iwona Niepewny