Dokarmianie ptaków

Klasa IVa i Vc 03.12.2019r.  uczestniczyła w akcji związanej z dokarmianiem ptaków w ramach zajęć edukacja dla Doliny Baryczy. Zadaniem zajęć było  pobudzenie zainteresowań ornitologią i wyzwolenie przeżyć estetycznych związanych z obserwacją ptaków oraz kształtowanie nawyków  proekologicznych.Dzieci przeprowadziły zbiórkę karmy, aby wspomóc ptaki zimą.

Ogólnodostępny Karmnik, stanął przy budynku GOK w Przygodzicach.