Najlepszy Czytelnik……..

Drodzy uczniowie!

       W związku z pandemią nie ma możliwości wypożyczenia książek. Dlatego proponujmy (dla chętnych uczniów) kontynuację konkursu „Najlepszy Czytelnik Miesiąca…..”. załóżcie proszę zeszyty i każdą przeczytaną czy też wysłuchaną książkę króciutko opiszcie. Prosimy, żeby była zapisana data. Gdy tylko wrócimy do szkoły, przyniesiecie zeszyty do biblioteki, wtedy do waszych kart dopiszemy ilość przeczytanych książek w danym miesiącu. Jeśli zaistniała sytuacja epidemiologiczna będzie się przedłużać wówczas  wszystkie przeczytane książki dopiszemy w miesiącu, w którym ostatecznie wrócimy do szkoły.

Justyna Urbaniak

Małgorzata Jezierska

Skorzystajcie z podanych stron:

https://www.youtube.com/channel/UChNqm_ZidIaTD5N8Bcf0mkw/videos? https://padlet.com/SylWir/5qzqwm4c41vz2efc