8 maja – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

    Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek     (8-15 maja).Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa

Propozycja  na ten dzień – układanie w kolejności od najstarszej do najmłodszej formy książki.

Podaję link:

Wszystkim bibliotekarzom życzymy satysfakcji z codziennej pracy, zadowolonych czytelników i regałów pełnych książek!

Justyna Urbaniak

Małgorzata Jezierska