Wyjazd uczniów klas 4 do Milicza – realizacja projektu „Dolina Baryczy”

        W ramach Dnia Integracji, który został zaplanowany w naszej szkole na 10 września br., uczniowie klas: 4a, 4b i 4c  wraz z wychowawczyniami wzięli udział w geograficzno – przyrodniczej wycieczce edukacyjnej ścieżkami Doliny Baryczy. Uczestnicy zdobywali umiejętności obserwowania przyrody w środowisku naturalnym oraz dowiedzieli się, jakie warunki geologiczne miały wpływ na zróżnicowanie krajobrazu w regionie Doliny Baryczy. Poznali genezę powstawania stawów, występującą tam faunę( obserwowali różne gatunki ptaków, np. perkozy, łyski, kormorany, gęgawy, czaple białe, trzciniaki) i florę oraz specyfikę hodowli ryb. Dodatkową atrakcją był seans filmowy z poczęstunkiem( popcorn+ naturalny nektar owocowy z Doliny Baryczy), a także zakupy w sklepiku Starej Bombkarni. W wyjeździe uczestniczyło 49 uczniów z klas 4, nad którymi opiekę sprawowały: p. Z. Dymalska, p.I.Gąbka, p. A. Stybaniewicz.