Narodowe Dzień Sportu w Odolanowie

     

         W ramach obchodów Narodowego Dnia Sportu, który w tym roku przypada na 11 września, nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Odolanowie zorganizowani dwudniową imprezę sportową. Ponadto organizatorami była dyrekcja Szkoły Podstawowej w Odolanowie, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Odolanowie ,Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie. W piątek 10 września odbył się na terenie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Odolanowie Gminny Festyn Sportowy  dla uczniów szkół podstawowych z Gminy i Miasta Odolanów. Swoją obecnością zaszczycili nas. SP ze Świecy, Raczyc, Uciechowa, Tarchał Wielkich i Huty. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w imprezie o charakterze rekreacyjno-sportowym oraz integracja między rówieśnikami z sąsiednich szkół. Rywalizacja drużyn była bardzo zacięta , młodzież brała udział w rozgrywkach w „Dwa ognie”  klasy IV-VI, w piłkę koszykową klasy VII-VIII oraz w wyścigach rzędów. Festyn zakończył się biegiem sztafetowym, w którym uczestniczyły całe drużyny przybyłe na imprezę sportową . Przy sprzyjającej aurze , impreza przebiegała w miłej i przyjemnej atmosferze. Zwycięzcą została SP  w Odolanowie, II miejsce zajęła SP w Raczycach, na podium stanęła również SP ze Świecy. Zwycięzcy otrzymali medale a wszyscy uczestniczy nagrody w postaci piłek. Dzięki takiej inicjatywie, zachęca się młodzież do aktywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. W sobotę 11 września odbył się coroczny turniej piłki nożnej .Był to XXVI Miejsko-Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. gen. Kazimierza Glabisza. W turnieju wzięły udział reprezentacje Szkół w Raczycach, Tarchałach Wielkich i Odolanowie. Reprezentacje składały się z drużyn w kategoriach kl. I-III ,kl. .IV-VI i kl.VI-VIII. Podczas uroczystego otwarcia turnieju z udziałem zaproszonych gości panowie Zygmunt Łyczywek i Sławomir Ostrowski przedstawili postać gen. Kazimierza Glabisza oraz historię turnieju na przestrzeni dotychczasowych 25 lat. Ponadto uczeń Szkoły Podstawowej w Odolanowie Filip Fischer odczytał przygotowany przez Panią Małgorzatę Brodalę (nauczyciel historii w SP Odolanów) biogram gen. Kazimierza Glabisza. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała pani Katarzyna Ostrowska- Jańczak (w-ce dyr. SP Odolanów) ,która życzyła wszystkim rywalizacji w sportowej i bezpiecznej atmosferze. Po oficjalnym otwarciu turnieju zespoły przystąpiły do rywalizacji. Drużyny z klas I-III przeszły na salę gimnastyczną, aby tam rozegrać swoje mecze. Sędzią tych pojedynków był pan Jacek Sajnaj. Natomiast na małym boisku trawiastym kl. IV-VI rozegrały mecze, które sędziował znany nie tylko na terenie gminy Odolanów sędzia piłkarski   pan Henryk Mizgalski.

            Ostatnim akcentem sportowej rywalizacji był mecz pomiędzy reprezentacjami SP Tarchały Wielkie i SP Odolanów, ,który rozegrano na płycie głównej .Mecz ten był sędziowany przez sędziego Henryka Mizgalskiego. Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiła dekoracja zwycięzców. W kategorii kl. .I-III ,  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Raczycach,  II miejsce zajęła SP Odolanów a III miejsce zajęła SP Tarchały Wielkie.

            W kategorii  kl. IV-VI I miejsce wywalczyła reprezentacja  SP Odolanów , ,II miejsce zajęła SP Tarchały Wielkie a III miejsce przypadło SP Raczyce.

            W najstarszej kategorii wiekowej kl. VII-VIII  po bardzo emocjonującym pojedynku „ubarwionym”  „czerwoną kartką” zwyciężyła reprezentacja SP Tarchały Wielkie , .II miejsce zajęła drużyna SP Odolanów.

            Zwycięskie drużyny z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymały pamiątkowy puchar i medale dla zawodników oraz nagrodę w postaci piłek do gry w piłkę nożną dla swojej szkoły.

            Uczestników  turnieju uwieczniono na wspólnym pamiątkowym zdjęciu.

Koordynatorem i prowadzącym obchody Narodowego  Dnia Sportu był Pan Wojciech Kubiak.  

 

                                                                                                     Wojciech Kubiak