Uroczysty pochówek żołnierzy „Błyska”

Dnia. 12.10.2021 r. przy cmentarzu parafialnym w Odolanowie odbyła się uroczystość pochówku 8 nieznanych żołnierzy należących w przeszłości do oddziału WSGO „Warta” Jana Kempińskiego „Błyska”, którzy polegli w walce z grupą operacyjną NKWDKBW/ UB w październiku 1945 r. Szczątki bohaterskich żołnierzy zidentyfikował w 2020 roku Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od  mszy świętej. Następnie  kondukt udał się na cmentarz. Na uroczystościach  oprócz dużej ilości przybyłych mieszkańców Odolanowa obecne były Władze Samorządowe Gminy i Miasta,  zaproszeni goście,  uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkołę.