Pomoc Misjom w Kamerunie

        Uczniowie naszej szkoły od wielu lat finansowo wspierają  afrykańskie dzieci z wioski

Wom-Yanda w Kamerunie. Proboszczem w tej miejscowości jest pochodzący z Tarchał Wielkich misjonarz- ks. Henryk Jędrzejak.

Dzieci w Afryce muszą płacić za chodzenie do szkoły. Jeśli czesne za naukę nie wpłynie do Wielkanocy, dzieci muszą zrezygnować z nauki. Dzięki drobnym wpłatom pieniężnym udało nam się wykształcić w zakresie szkoły podstawowej  około 30 młodych ludzi.

   W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy akcję pomocy w marcu. Panie katechetki przeprowadziły lekcje religii o tematyce misyjnej. Szczególną uwagę zwróciły na trudną sytuację materialną dzieci z zaprzyjaźnionej wioski i trudności w zorganizowaniu nauczania. Uczniowie naszej szkoły okazali bardzo duże serce,  ogólnie we współpracy z wychowawcami klas zebraliśmy  kwotę 1321,56 gr. Na szczególne wyróżnienie zasługują, uczniowie klasy 8b, którzy zebrali największą sumę pieniędzy- 181,10 gr, uczniowie klasy 2b – 158,30 gr uczniowie klasy 4b – 100 zł. Dziękujemy również serdecznie indywidualnym darczyńcom, którzy wpłacili większe kwoty w poszczególnych klasach. Pieniądze zostaną przesłane na konto ks. H. Jędrzejaka, który odpowiednio je rozdysponuje według potrzeb. Mamy nadzieję, że dzięki hojności naszych uczniów uda się opłacić naukę w tym roku szkolnym jedenaściorgu dzieciom.