ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY ŚW. JANA PAWŁA II

   Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do uczczenia 17 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II od początku rekolekcji wielkopostnych, które odbywały się od 14 do16 marca 2022 r. w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie.  Rekolekcje głosił Ks. Marcin Humeniuk, wikariusz z Dobrzycy. W ostatnim dniu rekolekcji została zebrana składka na pomoc rodzinom poszkodowanym  podczas nawałnicy, która przeszła przez Dobrzycę, niszcząc wiele budynków.

Uczniowie na lekcjach religii zapoznali się z życiorysem św. Jana Pawła II, oglądali filmy biograficzne o Ojcu Świętym. W klasach został przeprowadzony konkurs plastyczny -,, Święty Jan Paweł II’’. Dzieci rysowały portret papieża lub spotkania papieża z dziećmi.  

 Na korytarzu została zorganizowana wystawa prac plastycznych oraz wystawa przybliżająca wydarzenia z życia św. Jana Pawła II od narodzin aż do śmierci. Uczniowie mogli podziwiać ciekawe albumy przedstawiające pielgrzymki św. Jana Pawła II, Jego nauczanie i spotkania z wiernymi. Na lekcjach religii uczniowie odśpiewali ,, Barkę”, jedną z ulubionych pieśni Ojca Świętego, oraz jak się okazuje ulubioną pieśń uczniów, zwłaszcza klas starszych.