Dzień Ziemi

      W ramach Światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły wraz  z opiekunami wyruszyli w teren w celu obserwacji pięknej budzącej się do życia przyrody. Część uczniów wybrała się na ul. Trzy Mosty (obserwować odolanowskie łąki), a pozostali do Parku Miejskiego. Swoje obserwacje przyrodnicze  spisywali w kartach pracy.  Poza obserwacją  przyrody uczniowie ćwiczyli wyznaczanie kierunków geograficznych, obserwacje pogody oraz rysowali szkic terenu, na którym się znajdują.  Zajęcia terenowe miały zachęcić  uczniów do poświęcenia czasu na bycie z przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas ważna, piękna  i ciekawa.

                                                                                                                                                                           A.Sacher