Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W czwartek, 1września 2022r.uczniowie Szkoły Podstawowej w Odolanowie uroczystą mszą św. w kościele św. Marcina  rozpoczęli nowy rok szkolny  2022/2023. Następnie o godz. 9.15  wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w akademii inaugurującej kolejny rok nauki i pracy. Oficjalnie powitaliśmy nową panią dyrektor naszej szkoły- Renatę Fertun , która skierowała kilka słów do zebranych i przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. W drugiej części uroczystości nasi uczniowie zaprezentowali zebranym montaż słowno – muzyczny nawiązujący tematyką do rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz do wspomnień z wakacji, a pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Przygotowaniem dzieci do występu zajęły się: p. Izabela Gąbka, p. Mariola Lepka i p. Aleksandra Walkow, o dekorację zadbały p. Bogna Gołębiewska i  p. Aneta Stybaniewicz, a o nagłośnienie – p. Maciej Matuszczak. Obsługę sztandaru przygotował p. Franciszek Jasik.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie i nauczyciele udali się do swoich klas.