Pamiętamy o zmarłych.

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Klasa VIIa zapaliła znicze w miejscach pamięci w naszym mieście.