Akademia z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę basenu

    Z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Pierwszej Przyszkolnej Ogólnodostępnej Krytej Pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów nauczyciele wraz z uczniami przygotowali uroczystą akademię. Z tej okazji, na zaproszenie władz samorządowych odpowiedzieli i swą obecnością zaszczycili szkołę przedstawiciele rządu: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg, oraz posłowie na Sejm RP, Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Marian Janicki,  zastępca burmistrza Jan Prokop, sekretarz Krystyna Wiertelak, skarbnik Beata Gościniak, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli i jednostek organizacyjnych z terenu gminy, osoby zaangażowane w budowę pływalni od strony zamawiającego, czyli Gminy i Miasta Odolanów, oraz przedstawiciele głównego wykonawcy inwestycji, firmy DOMBUD. Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Renata Fertun, natomiast pani wicedyrektor Katarzyna Ostrowska – Jańczak odczytała treść aktu erekcyjnego. Po przemówieniach gości i występach uczniów uczestnicy wydarzenia przeszli na plac budowy basenu, gdzie proboszcz parafii św. Marcina  w Odolanowie, ks. dr Adam Zmuda, dokonał poświęcenia inwestycji. Następnie przystąpiono do wmurowania tuby z aktem erekcyjnym. Na pamiątkę tego wydarzenia zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe kielnie.