Pomoc Misjom w Kamerunie

    Uczniowie naszej szkoły od wielu lat finansowo wspierają  afrykańskie dzieci z wioski Wom-Yanda w Kamerunie. Proboszczem w tej miejscowości jest pochodzący z Tarchał Wielkich misjonarz- ks. Henryk Jędrzejak. Dzieci w Afryce muszą płacić za chodzenie do szkoły. Jeśli czesne za naukę nie wpłynie do Wielkanocy, dzieci muszą zrezygnować z nauki. Dzięki drobnym wpłatom pieniężnym udało nam się wykształcić w zakresie szkoły podstawowej  około 40 młodych ludzi. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy akcję pomocy w marcu . Uczniowie naszej szkoły okazali bardzo duże serce,  ogólnie we współpracy z wychowawcami klas zebraliśmy  kwotę 1430 zł. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 8 c, którzy zebrali największą sumę pieniędzy- 180,10 gr, uczniowie klasy 6 c- 172 zł, uczniowie klasy 7a -153 zł. Dziękujemy również serdecznie indywidualnym darczyńcom, którzy wpłacili większe kwoty w poszczególnych klasach. Pieniądze zostały przesłane na konto ks. H. Jędrzejaka, który odpowiednio je rozdysponuje według potrzeb. Mamy nadzieję, że dzięki hojności naszych uczniów uda się opłacić naukę w tym roku szkolnym jedenaściorgu dzieciom.